PBCSEQ SPOJ – Các đoạn nguyên

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/PBCSEQ/ 1. Đề bài PBCSEQ SPOJ Mirko có một tập hợp các đoạn nguyên. Đầu tiên, anh ấy lấy ra 1 đoạn bất kì. Sau đó thực hiện lấy các đoạn khác, sao cho: đoạn lấy ra nằm trong đoạn vừa được lấy trước nó. Mirko tiếp tục cho đến khi không tìm được […]

Continue reading


NKTEAM spoj – Team Selection

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/NKTEAM/ 1. Đề bài NKTEAM spoj Các trưởng đoàn đội tuyển tin học vùng Balkan muốn chọn ra những thí sinh mạnh nhất trong khu vực từ N thí sinh (3 ≤ N ≤ 100000). Các trưởng đoàn tổ chức 3 kỳ thi, mỗi thí sinh sẽ tham dự cả 3. Biết rằng không […]

Continue reading


PYTHA NTUcoder – Pythagoras

Nguồn đề bài: http://ntucoder.net/Problem/Details/121 1. Đề bài PYTHA NTUcoder Định lý nổi tiếng mang tên nhà toán học người Hy Lạp Pythagoras phát biểu rằng trong một tam giác vuông thì bình phương độ  dài cạnh huyền c  bằng tổng bình phương độ  dài hai cạnh góc vuông a và b. Trên thực tế luôn tồn tại […]

Continue reading


BANHCHUNG NTU – Nấu bánh chưng

1. Đề bài BANHCHUNG – Nấu bánh chưng Link: http://laptrinh.ntu.edu.vn/Problem/Details/5518 Khác với năm ngoái, năm nay Quý đã lớn nên có thể phụ gia đình gói bánh chưng, vì vậy số lượng bánh chưng năm nay nhiều đến nỗi không thể bỏ hết vào nồi nấu bánh chưng trong một lần được mà phải chia […]

Continue reading