BCACM11B spoj PTIT – Ma trận xoáy ốc

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCACM11B/

1. Đề bài BCACM11B spoj PTIT

Ma trận xoáy ốc được tạo thành bằng cách điền số 1 vào hàng 1 cột 1, sau đó điền số tăng dần theo chiều kim đồng hồ, ví dụ:

1

2

3

4

5

16

17

18

19

6

15

24

25

20

7

14

23

22

21

8

13

12

11

10

9

Hãy viết chương trình cho biết giá trị tại ô (x, y) của 1 ma trận xoáy ốc vuông kích thước n x n.

Input

Dòng đầu tiên ghi số bộ test, không lớn hơn 100. Mỗi bộ test được ghi trên 1 dòng, bao gồm 3 số n x y (1 ≤ n, x, y ≤ 100)

Output

Với mỗi bộ test, in ra giá trị tại ô hàng x cột y trong ma trận xoáy ốc n x n

Example

Input:
2

5 2 3

4 1 2
Output:
18
2

2. code tham khảo BCACM11B spoj PTIT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *