BCACM11B spoj PTIT – Ma trận xoáy ốc

Chúng tôi nhận thiết kế web công ty, thiết kế web thương mại điện tử, shop, thiết kế web blog cá nhân, viết phần mềm PC.

Liên hệ ngay: 035.870.8844

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCACM11B/

1. Đề bài BCACM11B spoj PTIT

Ma trận xoáy ốc được tạo thành bằng cách điền số 1 vào hàng 1 cột 1, sau đó điền số tăng dần theo chiều kim đồng hồ, ví dụ:

1

2

3

4

5

16

17

18

19

6

15

24

25

20

7

14

23

22

21

8

13

12

11

10

9

Hãy viết chương trình cho biết giá trị tại ô (x, y) của 1 ma trận xoáy ốc vuông kích thước n x n.

Input

Dòng đầu tiên ghi số bộ test, không lớn hơn 100. Mỗi bộ test được ghi trên 1 dòng, bao gồm 3 số n x y (1 ≤ n, x, y ≤ 100)

Output

Với mỗi bộ test, in ra giá trị tại ô hàng x cột y trong ma trận xoáy ốc n x n

Example

Input:
2

5 2 3

4 1 2
Output:
18
2

2. code tham khảo BCACM11B spoj PTIT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *