BT cơ bản ứng dụng hàm random pascal

Chúng tôi nhận thiết kế web công ty, thiết kế web thương mại điện tử, shop, thiết kế web blog cá nhân, viết phần mềm PC.

Liên hệ ngay: 035.870.8844

1. Đề bài về hàm random pascal

Em hãy khai báo một mảng có 1000 phần tử, có giá trị từ [0..1000]. Tạo mảng ngẫu nhiên gồm N (N<=1000) phần tử.

2. Yêu cầu

  • Xuất ra các số chẳn trên 1 dòng
  • Đưa ra số chẳn lớn nhất

3. Code mẫu tham khảo

Lưu ý đây chỉ là bài tập vận dụng, để xem lại lý thuyết vui lòng xem tại đây https://kienthuc24h.com/ham-random-sinh-ngau-nhien-trong-pascal/

4 thoughts on “BT cơ bản ứng dụng hàm random pascal

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *