[C++] Số hoàn hảo

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Số hoàn hảo là số mà tổng ước số của nó (không tính nó) bằng chính nó.
yêu cầu: nhập vào 1 số, xuất là Yes nếu nó là số hoàn hảo, ngược lại xuất No..

ví dụ:
input: 6
output: Yes

Code tham khảo Số hoàn hảo c++

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *