[C++] Số hoàn hảo

Chúng tôi nhận thiết kế web công ty, thiết kế web thương mại điện tử, shop, thiết kế web blog cá nhân, viết phần mềm PC.

Liên hệ ngay: 035.870.8844

Số hoàn hảo là số mà tổng ước số của nó (không tính nó) bằng chính nó.
yêu cầu: nhập vào 1 số, xuất là Yes nếu nó là số hoàn hảo, ngược lại xuất No..

ví dụ:
input: 6
output: Yes

Code tham khảo Số hoàn hảo c++

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *