Cách đọc ghi file trong pascal

Đọc các tập tin văn bản pascal

Chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc, ghi file

  1. Đọc các tập tin văn bản (đọc file).
  2. Viết các tập tin văn bản (ghi file).

Để thực hiện các thao tác với file các bạn phải khai báo biến text, như sau:

var  f:text;

F là một biến của tập tin văn bản. Điều đầu tiên chúng ta phải làm là kết hợp nó với một tên file, ví dụ:

assign(F,'data.inp');

Trước khi bạn có thể đọc nó, bạn phải mở nó:

reset(f);

Bạn có thể đọc các tập tin bằng dòng, giống như nhập vào từ bàn phím. Giả sử s là biến chuỗi:

  readln(F, s);

Lưu ý rằng nếu file “data.inp” có nội dung như sau

1234
abcd

Nếu bạn đọc xâu thì bạn có thể dùng readln(f,s) để đọc cả dòng vào biến s.  hoặc dùng read(f,s) thì máy chỉ nhập cho bạn 1 kí tự.

Ngược lại nếu bạn nhập theo số nguyên thì nếu dùng read(f,N) máy sẽ nhập cả số nguyên, tuy nhiên read ko tự xuống dòng. Tuy nhiên nếu bài toán chỉ có số nguyên thì nhập read vẫn được, do read khi hết dòng nó sẽ xuống tiếp dòng dưới để đọc số tiếp. còn đối với xâu, khi hết dòng, mà dùng lệnh read(f,s); thì nó sẽ đọc vào kí tự enter(xuống dòng); để giải quyết bạn nên nhập bằng readln(f,s);

Có một số bài toán cho đọc dữ liệu đến khi kết thúc file bạn có thể dùng hàm

while not eof(f) do begin ***************** end;

để kiểm tra hết dòng bạn dùng hàm eoln(f)

sau khi đọc xong dữ liệu bạn phải đóng file bằng câu lệnh

  close(F);

Ghi các tập tin văn bản pascal

– Thao tác ghi dữ liệu vào tệp rất đơn giản giống như thao tác ghi trên màn hình. và để ghi được file bạn phải thực hiện, mở file, làm mới file, ghi file và đóng file.

assign(f,'data.out'); rewrite(f);
// vi du minh sẽ viết ra file "abc"
writeln(f,'abc');
close(f);

 

17 thoughts on “Cách đọc ghi file trong pascal

    • thông thường nó nằm ngang hàng với thư mục chứa file pas. tuy nhiên có thể chỉnh lại đường dẫn mặc định gì đó mình quên rồi, nếu bạn thi thử thì ko cần ghi đường dẫn cụ thể đâu. còn nếu để học thì sao cũng dc

  1. cho mình hỏi thế thì mình đưa dữ liệu vào tệp kiểu gì và xem kết quả ra kiểu gì ở vs code ạ chứ em k thấy phần nhập dữ liệu và xuất dữ liệu đâu

    • nếu bạn làm theo hướng dẫn thì chương trình của bạn sẽ đọc viết thông qua file, bạn phải chủ động tạo file input, và nhập nội dung vào đó nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *