Giải đề thi Lập trình hướng đối tượng UIT – Đề HK2 2016-2017

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Đề Thi OOP – Lập trình hướng đối tượng, ĐH Công Nghệ Thông Tin HK2 2016-2017

1. Đề thi Lập trình hướng đối tượng, ĐH Công Nghệ Thông Tin

 

2. Lời giải đề thi lập trình hướng đối tượng

Câu 1

a.

b.

  • Chương trình lỗi khi khởi tạo: Array M1;  Do class Array thiếu hàm khởi tạo mặc định. Sửa lỗi: Khai báo thêm constructor Array() { }
  • Lỗi ko thể truy xuất biến M2.A[3] do class khai báo mảng A ở thuộc tính private, khắc phục: Thêm từ khóa public trước int A[100];

Câu 2

 

Câu 3

 

Ở đối tượng button sẽ có 2 loại là button text (gồm màu nền, text, màu text) và button image(ko có màu nền, text, và màu text), mình quản lí các màu bằng các số từ 1-12 và coi như button image có màu nền và màu text là 0

a. Các khai báo class

 

b. Code cho thành phần các class

 

 

 

c. Code xử lí yêu cầu đề bài

Link download full code: https://drive.google.com/file/d/0B0MpXzUlukFAbV9PUnJoallWeDg/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *