P167PROE spoj PTIT – ROUND 7E – Phương trình

Chúng tôi nhận thiết kế web công ty, thiết kế web thương mại điện tử, shop, thiết kế web blog cá nhân, viết phần mềm PC.

Liên hệ ngay: 035.870.8844

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P167PROE/

1. Đề bài P167PROE spoj

Cho , hãy đếm số nghiệm nguyên dương của phương trình:

Input

  • Dòng đầu chứa số nguyên T là số bộ test (T <= 100);
  • T dòng sau, mỗi dòng chứa số nguyên dương n (n <= 106).

Output

  • Gồm T dòng, mỗi dòng là số lượng nghiệm của phương trình tương ứng với bộ test đã cho.

Example

Input:

2

1

2

Output:

1

3

2. code tham khảo P167PROE spoj PTIT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *