P167PROE spoj PTIT – ROUND 7E – Phương trình

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P167PROE/

1. Đề bài P167PROE spoj

Cho , hãy đếm số nghiệm nguyên dương của phương trình:

Input

  • Dòng đầu chứa số nguyên T là số bộ test (T <= 100);
  • T dòng sau, mỗi dòng chứa số nguyên dương n (n <= 106).

Output

  • Gồm T dòng, mỗi dòng là số lượng nghiệm của phương trình tương ứng với bộ test đã cho.

Example

Input:

2

1

2

Output:

1

3

2. code tham khảo P167PROE spoj PTIT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *