PTIT135A spoj PTIT – Đỗ Xe

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT135A/

1. Đề bài PTIT135A spoj

Luka là ông chủ của 3 chiếc xe tải. Hàng đêm, anh thuê lái xe đến mua nấm ở xưởng nấm. Luka đưa trước tiền cho 3 lái xe của mình. Giá tiền đậu xe tại xưởng nấm như sau:

Nếu có 1 xe đậu thì lái xe trả A đồng/phút.

Nếu có 2 xe đậu thì mỗi lái xe trả B đồng/phút.

Nếu có 3 xe đậu thì mỗi lái xe trả C đồng/phút.

Cho biết thời gian đến và đi của mỗi xe. Hãy xác định xem Luka cần phải đưa bao nhiêu tiền cho các lái xe của mình.

Input

3 số a, b, c (1 <= c <= b <= a <= 100). 3 dòng tiếp theo là thời gian đến và đi của từng xe. Các giá trị thời gian đều <= 100 phút.

Output

Số tiền mà Luka cần đưa cho 3 lái xe.

Example

Input1:
5 3 1
1 6
3 5
2 8
Ouput1:
33

Input2:
10 8 6
15 30
25 50
70 80
Ouput2:
480

2.Code tham khảo PTIT135A spoj

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *