[Stack]- SPOJ ONP – Transfer the expression – Infix to Postfix

Chúng tôi nhận thiết kế web công ty, thiết kế web thương mại điện tử, shop, thiết kế web blog cá nhân, viết phần mềm PC.

Liên hệ ngay: 035.870.8844

Link: http://www.spoj.com/problems/ONP/

Giải thích SPOJ ONP

Chuyển cách biểu diễn 1 biểu thức từ infix sang postfix ( các bạn google để hiểu thêm hihi).

Thứ tự biểu thức quy định bởi dấu ngoặc đơn. ().

Ví dụ:

(a+b) —–> ab+

((a+t)*((b+(a+c))^(c+d))) —–> at+bac++cd+^*

((a+(b-c))*((d-e)/((f-g)+h))) ——> abc-+de-fg-h+/*

Lưu ý: Khi cho các bộ test, các bạn phải đặt đầy đủ dấu ngoặc ( ).

a+b+c –> wrong answer

(a+b+c) –> wrong answer

((a+b)+c) –> right answer

Các bạn có thể kiểm tra kết quả trong link sau: http://www.mathblog.dk/tools/infix-postfix-converter/

 

Thuật toán SPOJ ONP

Đọc từng dòng, duyệt từ đấu đến cuối chuỗi:

  • Nếu gặp kí tự trong bảng chữ cái ‘a’ – ‘z’ thì in ra.
  • Nếu gặp các phép toán thì bỏ vào stack.
  • Nếu gặp kí tự ‘)’ thì lấy 1 phần tử ở đầu của stack ra.

Code tham khảo SPOJ ONP

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *