[Struct C++] Viết chương trình nhập vào nhiều phân số và tính tổng các phân số đó

Chúng tôi nhận thiết kế web công ty, thiết kế web thương mại điện tử, shop, thiết kế web blog cá nhân, viết phần mềm PC.

Liên hệ ngay: 035.870.8844

1. Tính tổng phân số c++

Đề bài: Bạn hãy viết chương trình nhập vào vào N phân số, và tính tổng các phân số đó. Kết quả bài toán phải là phân số tối giản và phải dùng kiểu dữ liệu cấu trúc.

Ví dụ:

N=2

1/3+ 2/6 = 2/3

2. Code Tính tổng phân số c++

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *