[Struct C++] Viết chương trình nhập vào nhiều phân số và tính tổng các phân số đó

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

1. Tính tổng phân số c++

Đề bài: Bạn hãy viết chương trình nhập vào vào N phân số, và tính tổng các phân số đó. Kết quả bài toán phải là phân số tối giản và phải dùng kiểu dữ liệu cấu trúc.

Ví dụ:

N=2

1/3+ 2/6 = 2/3

2. Code Tính tổng phân số c++

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *