MMASS PTIT121E spoj – Nguyên tố hóa học

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MMASS/ 1. Đề bài MMASS PTIT121E spoj Hóa chất chỉ gồm các nguyên tố C, H, O có trọng lượng 12,1, 16 tương ứng. Nó được biểu diễn dạng “nén”, ví dụ COOHHH là CO2H3 hay CH (CO2H) (CO2H) (CO2H) là CH(CO2H)3. Nếu ở dạng nén thì số lần lặp >=2 và <=9. Tính […]

Continue reading