Suy nghĩ của em về câu hỏi “bạn có yêu đời không? Vậy thì đừng phung phí thời gian vì chất liệu cuộc sống được làm bằng thời gian”

Đề bài : Cảm nghĩ của em về câu nói sau: “bạn có yêu đời không? Vậy thì đừng phung phí thời gian vì chất liệu cuộc sống được làm bằng thời gian.” bài làm Được sống và yêu hơn là điều tuyệt vời của mọi con người. Cuộc đời của mỗi con người sẽ […]

Continue reading


Phân tích đoạn thơ "của ông bướm này đây tuần tháng mật… tháng giêng ngon như một cặp môi gần"

Phân tích đoạn thơ “của ông bướm này đây tuần tháng mật… tháng giêng ngon như một cặp môi gần ” trong bài thơ “Vội vàng” của Xuân Diệu. Bài làm Xuân diệu là một nhà thơ trữ tình của thơ ca Việt Nam với hồn thơ bay bổng, mang đậm chất xuân, tràn đầy […]

Continue reading