BONUS spoj – VOI 2011 Phần thưởng

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/BONUS/ 1. Đề bài BONUS Spoj Tuấn là người chiến thắng trong một cuộc thi “tìm hiểu kiến thức vũ trụ” và được nhận các phần thưởng do công ty XYZ tài trợ. Các phần thưởng được bố trí trên một bảng hình vuông nxn có dạng một lưới ô vuông kích thước đơn […]

Continue reading


MTHCN spoj – Hình chữ nhật kì lạ

1. Đề bài MTHCN spoj bạn có thể submit tại: http://www.spoj.com/THPTCBT/problems/MTHCN/ http://vn.spoj.com/problems/MTHCN/ Trong giờ học toán, Miticc cảm thấy rất chán nản với môn hình học,… Anh ta quyết định buông viết và làm 1 giấc, trong mơ Miticc đã gặp một chú bò, anh ta đã được chú bò giới thiệu một trò chơi hết […]

Continue reading


LIS spoj – Dãy con tăng dài nhất (bản khó)

Nguồn đề bài http://vn.spoj.com/problems/LIS/ Đề bài LIS Spoj Tìm dãy con tăng dài nhất, số lượng phần tử tối đa 30000. In ra số lương lớn nhất có thể Input: 5 2 1 4 3 5 Output: 3 Link nộp bài: http://vn.spoj.com/problems/LIS/ Code Lis spoj Pascal

 

Continue reading