MTHCN spoj – Hình chữ nhật kì lạ

1. Đề bài MTHCN spoj bạn có thể submit tại: http://www.spoj.com/THPTCBT/problems/MTHCN/ http://vn.spoj.com/problems/MTHCN/ Trong giờ học toán, Miticc cảm thấy rất chán nản với môn hình học,… Anh ta quyết định buông viết và làm 1 giấc, trong mơ Miticc đã gặp một chú bò, anh ta đã được chú bò giới thiệu một trò chơi hết […]

Continue reading


LIS spoj – Dãy con tăng dài nhất (bản khó)

Nguồn đề bài http://vn.spoj.com/problems/LIS/ Đề bài LIS Spoj Tìm dãy con tăng dài nhất, số lượng phần tử tối đa 30000. In ra số lương lớn nhất có thể Input: 5 2 1 4 3 5 Output: 3 Link nộp bài: http://vn.spoj.com/problems/LIS/ Code Lis spoj Pascal

 

Continue reading