LIS spoj – Dãy con tăng dài nhất (bản khó)

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Nguồn đề bài http://vn.spoj.com/problems/LIS/

Đề bài LIS Spoj

Tìm dãy con tăng dài nhất, số lượng phần tử tối đa 30000. In ra số lương lớn nhất có thể

Input:
5
2 1 4 3 5

Output:
3

Link nộp bài:

http://vn.spoj.com/problems/LIS/

Code Lis spoj Pascal

 

4 thoughts on “LIS spoj – Dãy con tăng dài nhất (bản khó)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *