LIS spoj – Dãy con tăng dài nhất (bản khó)

Chúng tôi nhận thiết kế web công ty, thiết kế web thương mại điện tử, shop, thiết kế web blog cá nhân, viết phần mềm PC.

Liên hệ ngay: 035.870.8844

Nguồn đề bài http://vn.spoj.com/problems/LIS/

Đề bài LIS Spoj

Tìm dãy con tăng dài nhất, số lượng phần tử tối đa 30000. In ra số lương lớn nhất có thể

Input:
5
2 1 4 3 5

Output:
3

Link nộp bài:

http://vn.spoj.com/problems/LIS/

Code Lis spoj Pascal

 

4 thoughts on “LIS spoj – Dãy con tăng dài nhất (bản khó)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *