BCPERMU PTIT spoj – Liệt kê hoán vị (Cơ bản)

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCPERMU/

1. Đề bài Liệt kê hoán vị

Liệt kê hoán vị của n phần tử của một tập gồm các số từ 1->n.

Input

Dòng duy nhất chứa số n (1<=n<=8)

Output

Các hoán vị sắp xếp theo thứ tự từ điển tăng dần.

Example

Input:
3

Output:
123
132
213
231
312
321

 

2. Code Liệt kê hoán vị pascal c++

a. code pascal BCPERMU

b. code c++ BCPERMU

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *