BCPERMU PTIT spoj – Liệt kê hoán vị (Cơ bản)

Chúng tôi nhận thiết kế web công ty, thiết kế web thương mại điện tử, shop, thiết kế web blog cá nhân, viết phần mềm PC.

Liên hệ ngay: 035.870.8844

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCPERMU/

1. Đề bài Liệt kê hoán vị

Liệt kê hoán vị của n phần tử của một tập gồm các số từ 1->n.

Input

Dòng duy nhất chứa số n (1<=n<=8)

Output

Các hoán vị sắp xếp theo thứ tự từ điển tăng dần.

Example

Input:
3

Output:
123
132
213
231
312
321

 

2. Code Liệt kê hoán vị pascal c++

a. code pascal BCPERMU

b. code c++ BCPERMU

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *