BCSINH PTIT spoj – Sinh các dãy nhị phân độ dài n (Cơ bản)

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Nguồn đề bài http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCSINH/

1. Đề bài BCSINH PTIT spoj

Sinh các dãy nhị phân có độ dài n.

Input

Số nguyên duy nhất n (1<=n<=9)

Output

Mỗi dòng một dãy nhị phân. Các dãy nhị phân phải được liệt kê theo thứ tự từ điển.

Example

Input:
2

Output:
00
01
10
11

###############
Đây là 1 bài đệ quy quay lui cơ bản, mình sẽ không giải thích nhiều 😀

 2. code tham khảo BCSINH PTIT spoj pascal và c++

a. Code sinh nhị phân Pascal

b. Code sinh nhị phân c++

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *