BCPOW spoj PTIT – Lũy thừa

Chúng tôi nhận thiết kế web công ty, thiết kế web thương mại điện tử, shop, thiết kế web blog cá nhân, viết phần mềm PC.

Liên hệ ngay: 035.870.8844

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCPOW/

1. Đề bài BCPOW spoj PTIT

Cho hai số n, m nguyên dương (n,m<=200). Hỏi trong biểu diễn thập phân của tổng  S=2n+3m chữ số

Cho hai số n, m nguyên dương (n,m<=200). Hỏi trong biểu diễn thập phân của tổng  S=2n
+3m chữ số
đầu tiên là chữ số nào? Ví dụ : với n=4 , m=2 thì S=25 có chữ số đầu tiên là 2. Với n=8, m=4 thì s=337
có chữ số đầu là 3.
Input: Dữ liệu vào cho trong tệp text LT.IN gồm một dòng duy nhất ghi 2 số n, m cách nhau bởi dấu
cách.
Output: Dữ liệu ra ghi vào tệp text LT.OU một số duy nhất là đáp số của bài toán.
Ví dụ 1 Ví dụ 2
LT.IN LT.OU LT.IN LT.OU
4   2  2  8  4
3
Chú ý: Có 50% số test cho kết quả S<=10Cho hai số n, m nguyên dương (n,m≤200). Hỏi trong biểu diễn thập phân của tổng  S=2n + 3mchữ số

đầu tiên là chữ số nào? Ví dụ : với n=4 , m=2 thì S=25 có chữ số đầu tiên là 2. Với n=8, m=4 thì s=337

có chữ số đầu là 3.

Input: Dữ liệu vào gồm một dòng duy nhất ghi 2 số n, m cách nhau bởi dấu cách.

Output: Một số duy nhất là đáp số của bài toán.

Ví dụ 1:

Input:

4 2

Output:

2

Ví dụ 2:

Input:

8 4

Output:

3

Chú ý: Có 50% số test cho kết quả S<=109

2. Code tham khảo BCPOW spoj PTIT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *