[block ads] Chặn quảng cáo bằng openwrt trên modem wifi

0

Yêu cầu:

Có thể bạn muốn xem:
  • Modem của bạn phải được cài Firmware OpenWrt

Nguyên tắc chặn quảng cáo là Edit file hosts trong hệ điều hành của modem.

Cách cài đặt như sau:

  • Bước 1: Đăng nhập 192.168.1.1, chọn system -> Administration:

1

  • Bạn cấu hình các mục như sau, sau đó lưu lại cấu hình, và reboot modem.

2

  • Bước 2: bạn download phần mềm PuTTY tại đây http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html để connect với modem của bạn.
  • Sau khi download xong bạn mở chương trình và nhập các thông số như sau:

3

  • Bạn nhập vào tên đăng nhập là root, password là mật khẩu của modem mà bạn đã đặt, sau đó nhấn enter:

4

Tiếp theo để chặn quảng cáo có nguồn từ url ví dụ như zone.uniad.vn (bạn tự phân tích html của trang web để chặn các trang ads trung gian)

5

Bạn sử dụng lên sau đây để chặn:

echo "127.0.0.1 zone.uniad.vn">>/etc/hosts

hoặc ví dụ bạn có thể sử dụng lệnh sau đây để chặn trang web xem.vn

sau khi xong các bạn có thể xem lại những gì mình đã thiết lập bằng câu lệnh

Nhớ reboot để cấu hình được hoạt động.

tham khảo thêm: https://github.com/StevenBlack/hosts

Đây là ví dụ về edit file hosts trong openwrt, chúc các bạn thành công.

Ngoài ra bạn có thể sử dụng đoạn dưới đây của mình:

 

KHÔNG BÌNH LUẬN

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN