Playsound trong Visual Studio c++

Nếu bạn muốn play file nhạc *.mav trong c++ hãy dùng lệnh sau:

PlaySound(TEXT(“tenfile.mav”), NULL, SND_SYNC);

  • Include vào các thư viện sau: Windows.h, mmsystem.h
  • Để file *.mav ngang hàng với file soure.cpp

Sau đó điều chỉnh lại project:

  • Đầu tiên bạn bấm chuột phải vào project đang xử lí, chọn Properties.

playsound1

  • Ở thanh bên trái bạn chọn mục configuration properties -> Linker -> Input
  • Ở bên cạnh ô Additional dependencies , bạn nhấn chọn edit và điền vào winmm.lib và nhấn ok.

Sau khi thực hiện xong các bước trên bạn đã có thể play được nhạc trong c++.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *