Sử dụng hàm bạn (friend) cho 2 Class

Khi bạn khai báo hàm bạn cho 2 class, nếu bạn chưa có kinh nghiệm bạn sẽ dễ gặp lỗi inaccessible.

Dấu hiệu theo ví dụ bên dưới:

 • Bạn đã khai báo friend void test(Matrix a, Vector b); trong class Matrix
 • Bạn đã khai báo friend void test(Matrix a, Vector b); trong class Vector
 • Nhưng chỉ 1 trong 2 truy cập được vùng private

friend

Cách khắc phục

 • Bạn khai báo tên của 2 class Matrix, và Vector ở đầu chương trình chính, sau đó viết nội dung class bên dưới.

friend1

 • Nếu bạn chia file cho từng class, thì hãy làm như sau:

– Trong file .h của file này bạn khai báo class kia, mục đích báo cho trình biên dịch biết class kia có tồn tại.

VD: ở Matrix.h tôi khai báo Class Vector; Và trong Vector.h tôi khai báo class Matrix.h;

Một ví dụ khác đơn giản hơn

#include<iostream>
using namespace std;
class B;          //defined later
class A;         //correction (A also need be specified)
void add(A,B);

class A{
  private:
  int a;
  public:
  A(){
    a = 100;
  }
  friend void add(A,B);
};

class B{
  private:
  int b;
  public:
  B(){
    b = 100;
  }
  friend void add(A,B);
};

void add (A Aobj, B Bobj){
  cout << (Aobj.a + Bobj.b);
}

main(){
  A A1;
  B B1;
  add(A1,B1);
  return 0;
}

 

Bạn có thể tham khảo thêm tại đây: http://stackoverflow.com/questions/18404299/can-2-classes-share-a-friend-function

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *