[C++] Kiểm tra ma trận đối xứng

Chúng tôi nhận thiết kế web công ty, thiết kế web thương mại điện tử, shop, thiết kế web blog cá nhân, viết phần mềm PC.

Liên hệ ngay: 035.870.8844

1. Đề bài Kiểm tra ma trận đối xứng

Viết hàm kiểm tra ma trận A[100][100] kích thước mxn có đối xứng hay không?

Test 1

m=4, n=4

1 2 3 4
2 7 8 9
3 8 7 1
4 9 1 9

TRUE

 

Test 2

m=4, n=4

1 1 1 1
2 7 8 9
3 8 7 1
4 9 1 9

FALSE

2. Code kiểm tra ma trận đối xứng c++

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *