[c++] Tìm số nghịch đảo

Chúng tôi nhận thiết kế web công ty, thiết kế web thương mại điện tử, shop, thiết kế web blog cá nhân, viết phần mềm PC.

Liên hệ ngay: 035.870.8844

1. Đề bài tìm số nghịch đảo

Viết chương trình tính giá trị đảo ngược của một số nguyên n.

INPUT: Số nguyên n (0<= n <= 1000000)

OUTPUT: Giá trị đảo ngược của n

Ví dụ:

INPUTOUTPUT
1331
14122141
210012

contho2. Code Tìm số nghịch đảo c++

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *