[C++] Liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn n

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

1. Đề bài Liệt kê các số nguyên tố

Hãy viết chương trình liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn N, với N thuộc kiểu integer.

VD1:

input

5

output

2 3

 

VD2

input

12

output

2 3 5 7 11

2. Code Liệt kê các số nguyên tố

6 thoughts on “[C++] Liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn n

    • Chào bạn, phải có 2 for vì bạn cần viết hàm kiểm tra 1 số có phải là số nguyên tố không? (mất 1 for). Sau đó bạn cần kiểm tra các số từ 1->n có phải là snt không? nên bạn cần 1 for nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *