PTIT138E spoj PTIT – Bài E – Làm tròn số

Chúng tôi nhận thiết kế web công ty, thiết kế web thương mại điện tử, shop, thiết kế web blog cá nhân, viết phần mềm PC.

Liên hệ ngay: 035.870.8844

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT138E/

1. Đề bài PTIT138E spoj

Cho trước một số nguyên, người ta sẽ làm tròn số này theo quy tắc sau:

  • Nếu số đó lớn hơn 10 thì sẽ được làm tròn đến số hàng chục gần nhất
  • Sau đó nếu kết quả lớn hơn 100 thì làm tròn đến số hàng trăm gần nhất
  • Sau đó nếu kết quả lớn hơn 1000 thì làm tròn đến số hàng nghìn gần nhất
  • …cứ tiếp tục như vậy …

Chú ý: giá trị 5 được làm tròn lên.

Hãy viết chương trình làm tròn số theo quy tắc trên.

Input

  • Dòng đầu tiên chứa số n là số bộ test (không quá 100).
  • n dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một số nguyên x với 0 <= x <= 99999999.

Output

  • Với mỗi bộ test, in ra màn hình trên một dòng kết quả của phép làm tròn.

Example

Input:
9
15
14
4
5
99
12345678
44444445
1445
446
Output:
20
10
4
5
100
10000000
50000000
2000
500

2. Code tham khảo PTIT138E spoj – Làm tròn số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *