[C++] Phân tích thừa số nguyên tố

Chúng tôi nhận thiết kế web công ty, thiết kế web thương mại điện tử, shop, thiết kế web blog cá nhân, viết phần mềm PC.

Liên hệ ngay: 035.870.8844

1. Đề bài Phân tích thừa số nguyên tố

Nhập một số nguyên dương N < 10000. Phân tích số N thành tích của các số nguyên tố.

Yêu cầu: Xuất các số nguyên tố theo thứ tự giảm dần và xuất dấu nhân là “x” có khoảng trắng hai bên.

Ví dụ:

999 = 37 x 3 x 3 x 3

1234567 = 9721 x 127

Input:

Dòng thứ nhất, nhập số lượng trường hợp kiểm tra.

Các dòng còn lại, nhập số nguyên dương N < 10000000.

Output:

Xuất số chữ số cho từng trường hợp kiểm tra.

InputOutput
4

999

1234567

823

3

 

37 x 3 x 3 x 3

9721 x 127

823

3

2. Code Phân tích thừa số nguyên tố C++

Đặng Minh Tiến – UIT K11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *