[C++] Bài 110: Chia 200000 bằng các loại giấy 1000đ, 2000đ, 5000đ

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

1. Đề bài trong BT Kỹ Thuật Lập Trình

Cần có tổng 200000đ từ 3 loại giấy bạc 1000đ, 2000đ, 5000đ. Lập chương trình để tìm tất cả các phương án có thể.

Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình

2. Code tham khảo 1

3. Code tham khảo 2

Đặng Minh Tiến UIT K11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *