[C++] Bài 110: Chia 200000 bằng các loại giấy 1000đ, 2000đ, 5000đ

Chúng tôi nhận thiết kế web công ty, thiết kế web thương mại điện tử, shop, thiết kế web blog cá nhân, viết phần mềm PC.

Liên hệ ngay: 035.870.8844

1. Đề bài trong BT Kỹ Thuật Lập Trình

Cần có tổng 200000đ từ 3 loại giấy bạc 1000đ, 2000đ, 5000đ. Lập chương trình để tìm tất cả các phương án có thể.

Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình

2. Code tham khảo 1

3. Code tham khảo 2

Đặng Minh Tiến UIT K11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *