P135SUME spoj PTIT – SUM5 E – Bản nhạc

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P135SUMA/ 1. Đề bài P135SUME spoj Tít là một cô bé không yêu thích âm nhạc cho lắm. Vì vậy mẹ đã đưa Tít đến một lớp nhạc dành cho trẻ em. Buổi học đầu tiên của Tít khá đơn giản, đó là làm quen với các nốt nhạc cơ bản: Đồ, Rê, Mi, […]

Continue reading


Đề thi Olympic 30/4 môn tin học khối 10 năm 2015

Đề thi Olympic 30/4 môn tin học khối 10 năm 2015 Tổng quan đề thi STT TÊN BÀI TÊN CHƯƠNG TRÌNH DỮ LIỆU VÀO KẾT QUẢ 1 Đặt trạm phủ sóng MOBI.* MOBI.INP MOBI.OUT 2 Tam giác cân TGCAN.* TGCAN.INP TGCAN.OUT 3 Mạng Điện MANGDIEN.* MANGDIEN.INP MANGDIEN.OUT Trong đó, dấu * thay cho PAS, C […]

Continue reading


BCTHIDAU spoj PTIT – Thi đấu

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCTHIDAU/ 1. Đề bài BCTHIDAU spoj PTIT Trong cuộc thi ACM, các đội thi đấu với nhau. Thứ hạng của mỗi đội phụ thuộc vào: số lượng bài giải được và số điểm bị phạt (điểm phạt phụ thuộc vào thời gian và số lần nộp bài trước khi bài đó được giải đúng). […]

Continue reading


PTIT135G spoj PTIT – Blackjack

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT135G/ 1. Đề bài PTIT135G spoj PTIT Cho một tập N quân bài, mỗi quân chứa một số nguyên dương. Bạn cần phải chọn ra ba quân bài sao cho tổng các số trên 3 quân bài gần với số M nhất và không vượt quá M. Input Dòng 1 chứa 2 số N […]

Continue reading


MYSTERY spoj – Số huyền bí

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MYSTERY/ 1. Đề bài MYSTERY spoj Đất nước Văn Lang thời cổ xưa đã có những hiểu biết tân tiến về số học. Tương truyền rằng, vua Hùng Vương thứ 17 cùng các trưởng lão trong triều đình đã phát minh ra các số huyền bí. Các số này giúp chỉ dẫn đường vào […]

Continue reading


BCLUCKY1 spoj PTIT – Số gần may mắn

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCLUCKY1/ 1. Đề bài BCLUCKY1 spoj PTIT Petya yêu thích các số may mắn. Ta biết rằng một số là số may mắn nếu biểu diễn thập phân của nó chỉ chứa các chữ số may mắn là 4 và 7. Ví dụ, các số 47, 744, 4 là số may mắn và 5, […]

Continue reading