P146SUMA spoj PTIT – Chuyển đổi

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P146SUMA/ 1. Đề bài P146SUMA spoj Tèo đang chơi một trò chới với dãy số. Dãy số của Tèo chỉ gồm các số 0 hoặc 1. Tèo đang cần chuyển đổi một đoạn của dãy số để sao cho số lượng số 1 là nhiều nhất. Chuyển đổi một đoạn là thay các số […]

Continue reading


P146PROD spoj PTIT – Luyện tập ACM

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P146PROD/ 1. Đề bài P146PROD spoj Sắp đến ACM PTIT 2014, team 3T gồm Tí, Tèo và Tồ tích cực luyện tập hăng say các contest online trên mạng. Một trong những mục tiêu của đội là tiết kiệm thời gian. Cả team quyết định chỉ tập trung vào các bài toán mà có […]

Continue reading


P145PROF spoj PTIT – Quán cà phê

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P145PROF/ 1. Đề bài P145PROF spoj Gia đình Tí mới mở một quán cà phê. Qua thăm dò, Tí đã biết trước ngày khai trường sẽ có n người tới quán trong ngày hôm đó và biết chính xác thời gian người thứ i sẽ tớ vào lúc h[i] giờ, m[i] phút. Quán cà […]

Continue reading


P141PROB spoj PTIT – Tuần lễ công dân

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P141PROB/ 1. Đề bài P141PROB spoj Sau khi đi nhập học, Tèo rất phấn khởi và bắt đầu ngay việc học ở trường đại học. Tuần học đầu tiên là tuần lễ công dân. Mục tiêu chính của Tèo cũng như các tân sinh viên khác là kết bạn. Hội trường gồm có R*C […]

Continue reading


P136SUMH spoj PTIT – SUM6 H – Mua kẹo 2

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P136SUMH/ 1. Đề bài P136SUMH spoj Thấy Tí đi mua kẹo được có ưu đãi đặc biệt, Tèo cũng đi mua kẹo ở cửa hàng đó và đòi bác chủ cửa hàng giảm giá cho mình. Bác chủ cửa hàng chấp nhận và sẽ giảm giá trung bình cho mỗi chiếc kẹo không quá […]

Continue reading


P135SUMF spoj PTIT – Quân bài Domino

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P135SUMF/ 1. Đề bài P135SUMF spoj Quân bài Domino gồm có 2 phần, trong đó mỗi phần có chứa các dấu chấm (có thể không chứa dấu chấm nào). Số lượng dấu chấm trên mỗi phần phụ thuộc vào kích thước của quân Domino. Mỗi phần của 1 quân Domino kích thước N có […]

Continue reading