BCFIBO spoj – Số fibonacci

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCFIBO/ 1. Đề bài Số fibonacci BCFIBO spoj PTIT Số fibonacci pascal tin học Số Fibonacci được xác định bởi công thức sau: F0=0 F1=1 Fn=Fn-1+Fn-2 với n≥2. Một số phần tử đầu tiên của dãy Fibonacci: 0,1,1,2,3,5,8,…. Tìm số Fibonacci thứ n. Input Một số nguyên dương duy nhất n (n≤1 000 000). Output Một […]

Continue reading


BCCOMMAS PTIT – Chèn dấu phẩy

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCCOMMAS/ 1. Đề bài BCCOMMAS PTIT Bessie làm việc với các số lớn N (1 <= N <= 2,000,000,000) như 153920529 và nhận ra rằng sẽ dễ dàng đọc hơn với các dấu phẩy được chèn vào mỗi 3 chữ số. Do đó, cô muốn để thêm dấu phẩy: 153,920,529 . Hãy viết […]

Continue reading


BCCOM spoj PTIT – Số nén tối giản

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCCOM/ 1. Đề bài BCCOM spoj PTIT Ta gọi phép nén một số nguyên là tính tổng các chữ số của nó. Dễ thấy, sau một số phép nén, thì số còn lại chỉ có một chữ số và ko nén được nữa. Ta gọi số đó là số nén tối giản. Ví dụ […]

Continue reading


BCCAR spoj PTIT – Đỗ xe tối ưu

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCCAR/ 1. Đề bài BCCAR spoj PTIT Khi mua sắm trên khu Long Street, Michael thường đỗ xe của mình ở một vị trí nào đó và đi bộ vào cửa hàng. Bạn hãy giúp Michael chọn một chỗ đỗ xe để khoảng cách phải đi bộ khi mua hàng là nhỏ nhất. Long […]

Continue reading


BCBOM spoj PTIT – Trò chơi dò mìn

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCBOM/ 1. Đề bài BCBOM spoj PTIT Trong trò chơi dò mìn, người ta cho trước một ma trận cấp n*m trong đó có một số quả mìn ở các vị trí nào đó. Nhiệm vụ của người chơi là xác định vị trí của các quả mìn này dựa trên các ô xung quanh. […]

Continue reading


BCBEADS spoj PTIT – Đếm hạt

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCBEADS/ 1. Đề bài BCBEADS spoj PTIT Bessie đã đổ ra bộ sưu tập của cô với N (1<=N<=80) hạt xanh và cam (biểu diễn bởi 0 và 1) xuống sàn. Bessie dọn dẹp sự lộn xộn bằng cách sắp xếp chúng lại thành 1 đường thẳng dài. Cô muốn đếm số lần hai […]

Continue reading


P153PROF PTIT spoj – Quyết chiến

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P153PROF/ 1. Đề bài P153PROF PTIT spoj Có một cuộc quyết chiến giữa 2 phe Radiant và Dire. Mỗi phe có N chiến binh, mỗi chiến binh đều biết chỉ số sức mạnh của mình. Cuộc quyết chiến giữa 2 phe phải được tuân thủ luật sau: Có N vòng đấu, mỗi vòng […]

Continue reading