P153PROI PTIT spoj – Mã hóa xâu

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P153PROI/ 1. Đề bài P153PROI PTIT spoj Tí đang tìm hiểu một trong những kĩ thuật mật mã hóa đơn giản nhất. Với bản tin cần được mã hóa, phương pháp này được sẽ mã hóa thành một xâu với quy tắc như sau: Xâu mã hóa chỉ lưu lại các kí tự […]

Continue reading


P153PROG PTIT spoj – ROUND 3G – Chẵn lẻ

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P153PROG/ 1. Đề bài P153PROG PTIT spoj Tí đang ngồi học toán nhưng thấy chán quá nên ngồi viết ra các số tự nhiên từ 1 tới n và để tăng phần thú vị, đầu tiên, Tí viết các số lẻ trong n số theo thứ tự tăng dần từ trái qua phải […]

Continue reading


BCSON spoj PTIT – Sơn cột

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCSON/ 1. Đề bài BCSON spoj PTIT Trên một nền phẳng đã được chia thành các lưới ô vuông đơn vị gồm mxn ô, người ta đặt chồng khít lên nhau các khối lập phương đơn vị thành những cột. Khối dưới cùng của cột chiếm trọn một ô của lưới. Chiều cao của […]

Continue reading


P152PROF PTIT spoj – ROUND 2F – Min max

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P152PROF/ 1. Đề bài P152PROF PTIT spoj Cho số tự nhiên m và số nguyên s không âm. Nhiệm vụ của bạn là tìm số bé nhất và lớn nhất có m chữ số và tổng chữ số bằng s. Input Dòng đầu gồm 2 số m và s (1 ≤ m ≤ 100, 0 ≤ s ≤ 900). Output In ra kết […]

Continue reading


P152PROA PTIT SPOJ – ROUND 2A – Nguyên tố cùng nhau

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P152PROA/ 1. Đề bài P152PROA SPOJ Juggernaut được cô giáo Disruptor dạy toán, cô giáo định nghĩa một hàm f(x) như sau: Với  t là số lượng các số tự nhiên k (1 <= k <= x) thỏa mãn nguyên tố cùng nhau với x, nếu t là nguyên tố thì f(x) = […]

Continue reading


P151PROG spoj PTIT – Xếp Hàng

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P151PROG/ 1. Đề bài P151PROG spoj PTIT Trong giờ ăn trưa tại Học viên Công nghệ Bưu chính Viễn thông, có n sinh viên đang xếp hang để lấy đồ. Cảm thấy chán vì phải đứng đợi một mình, vì vậy mỗi sinh viên viết ra mã sinh viên của mình đứng ngay trước […]

Continue reading


P151PROI spoj PTIT – Chữ số cuối cùng

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P151PROI/ 1. Đề bài P151PROI spoj PTIT Thấy Tí rất thích thú với những con số, cô giáo đã giao cho Tí một bài tập về rút gọn các con số. Phép rút gọn được thực hiện như sau: từ một số ban đầu, số mới được tạo thành bằng cách cộng các […]

Continue reading