HSPC14J spoj – Sàng

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/HSPC14J/

1. Đề bài HSPC 2014

Sàng của Eratosthenes là thuật toán nổi tiếng để tìm tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn N. Thuật

toán như sau:

  1. Ghi ra tất cả các số nguyên giữa 2 và N.
  2. Tìm số nhỏ nhất chưa bị gạch và gọi nó là P (P là số nguyên tố).
  3. Gạch bỏ P và tất cả các bội số của nó mà chưa bị gạch.
  4. Nếu còn số chưa bị gạch bỏ, chuyển sang bước 2.

Viết một chương trình, cho N và K, tìm số nguyên thứ K bị gạch.

Input

Gồm nhiều bộ test, mỗi bộ test nằm trên một dòng gồm các số nguyên N và K (2 ≤ K < N ≤ 1000).

Output

Với mỗi test, in ra trên một dòng số thứ K bị gạch bỏ.

Example

Input:
7 3
15 12
10 7

Output:
6
7
9

2. Code tham khảo HSPC14J spoj

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *