HSPC14I spoj – Chơi nhảy

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/HSPC14I/

1. Đề bài HSPC14I spoj

Ba con chuột túi đang chơi trong sa mạc. Chúng đang chơi trên trục số, mỗi con nằm ở một số nguyên khác nhau. Trong một bước duy nhất, một con chuột túi bên ngoài nhảy vào khoảng trống giữa 2 con kia. Hai con chuột túi không bao giờ ở cùng một vị trí. Hãy giúp chúng chơi càng lâu càng tốt.

Input

Gồm nhiều bộ test, mỗi bộ test trên một dòng gồm ba số nguyên A, B và C (0 < A < B < C < 100) là vị trí ban đầu của 3 con chuột túi.

Output

Với mỗi test, in ra số bước lớn nhất những con chuột túi có thể thực hiện.

Example

Input:
2 3 5
3 5 9

Output:
1
3

2. code tham khảo HSPC14I spoj

a. Code C++

b. Code pascal

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *