HSPC14I spoj – Chơi nhảy

Chúng tôi nhận thiết kế web công ty, thiết kế web thương mại điện tử, shop, thiết kế web blog cá nhân, viết phần mềm PC.

Liên hệ ngay: 035.870.8844

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/HSPC14I/

1. Đề bài HSPC14I spoj

Ba con chuột túi đang chơi trong sa mạc. Chúng đang chơi trên trục số, mỗi con nằm ở một số nguyên khác nhau. Trong một bước duy nhất, một con chuột túi bên ngoài nhảy vào khoảng trống giữa 2 con kia. Hai con chuột túi không bao giờ ở cùng một vị trí. Hãy giúp chúng chơi càng lâu càng tốt.

Input

Gồm nhiều bộ test, mỗi bộ test trên một dòng gồm ba số nguyên A, B và C (0 < A < B < C < 100) là vị trí ban đầu của 3 con chuột túi.

Output

Với mỗi test, in ra số bước lớn nhất những con chuột túi có thể thực hiện.

Example

Input:
2 3 5
3 5 9

Output:
1
3

2. code tham khảo HSPC14I spoj

a. Code C++

b. Code pascal

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *