[CF490C] HACKING CYPHER, P151PROF spoj Cipher

Tên bài toán: Hacking Cypher Nguồn: Codefores Round #279 Div. 2 – Problem C Đề bài http://codeforces.com/problemset/problem/490/C 1. Đề bài CF490C codeforces Mô tả bài toán: Cho một số xâu ký tự biểu diễn một số cực lớn và 2 số tự nhiên a và b. Tách xâu ký tự thành hai phần, phần bên trái chia cho […]

Continue reading


MINCUT spoj – VOI 2015 Day 2 – Cắt hình

Lời giải cho đề thi học sinh giỏi quốc qua môn tin học năm học 2014 – 2015, VOI 2015. MINCUT spoj – VOI 2015 Day 2 – Cắt hình Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MINCUT/ 1. Đề bài MINCUT spoj Cho A là lưới ô vuông gồm m dòng và n cột. Các dòng của lưới được đánh […]

Continue reading


FINDCOW PTIT spoj – Find the Cow!

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/FINDCOW/ 1. Đề bài FINDCOW PTIT spoj Cô bò Bessie đã trốn thoát và đang trốn ở một đồi núi với những đồng cỏ cao. Nông dân John (FJ), người đang muốn tìm kiếm Bessie, đã quyết định bò trên đồng cỏ bằng tay và dầu gối để tìm ra dấu vết của Bessie. […]

Continue reading


P141PROC PTIT spoj – ROUND 1C – BIT operator

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P141PROC/ 1. Đề bài P141PROC PTIT spoj Buổi học thứ 2 về lập trình cơ sở, các bạn sinh viên năm nhất sẽ được giới thiệu một số toán tử về bit. Trong đó 2 toán tử cơ bản nhất là: Toán tử ++ sẽ tăng giá trị của biến X lên 1 đơn […]

Continue reading


CBUYING spoj – Chocolate Buying

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/CBUYING/ 1. Đề bài CBUYING spoj Những con bò rất thích ăn Sô-cô-la , nên Farmer John quyết định mua một ít cho chúng. Cửa hàng có N loại sô-cô-la (được đánh số từ 1..N) với số lượng mỗi loại không hạn chế. Loại thứ i có giá P_i($$) và có đúng C_i […]

Continue reading


CHATCHIT spoj

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/CHATCHIT/ 1. Đề bài CHATCHIT spoj Sau khi trải qua kỳ thi chọn đội tuyển Quốc tế đầy căng thẳng, các vCoders quyết định tạm gác niềm đam mê tin học của mình một thời gian để đi tìm những niềm vui mới. Một số quyết định đi Hồng Kông nghỉ mát để bù […]

Continue reading