P151PROH spoj – Số ma thuật

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/PTIT/problems/P151PROH/

1. Đề bài P151PROH spoj

Một số ma thuật là số mà được ghép bởi các số 1, 14, 144. Số ma thuật không nhất thiết phải được ghép bởi cả 3 số trên. Các bạn giúp kiểm tra giúp xem một số có là số ma thuất không nhé!

Input

Một dòng duy nhất chứa số n (1 <= n <= 10^9).

Output

In ra “YES” nếu n là số ma thuật và “NO” trong trường hợp ngược lại.

Example

Test 1:

Input:

114144
Output:

YES

Test 2:

Input:

111111

Output:

YES

Test 3;

Input:

441231

Output:

NO

2. Code tham khảo P151PROH spoj

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *