Bài tập PTIT spoj

các bạn cần code bài nào trong những bài dưới đây vui lòng comment để  mình up lên, vì quá nhiều bài nên mình không thể up hết được.

các bạn xem tại đây:

http://www.spoj.com/PTIT/users/miticc06/

 

BCACM11ABCLUCKY1BCTEST12P141PROBP146PROEPTIT121GPTIT127G
BCACM11BBCMARABCTEST14P141PROCP146PROGPTIT121IPTIT127I
BCACM11EBCMATRIXBCTHIDAUP141PROJP146SUMAPTIT121KPTIT135A
BCBEADSBCMULONEBCVTABP141SUMAP146SUMBPTIT122DPTIT135F
BCBOMBCMUNCHFINDCOWP141SUMBP146SUMFPTIT122FPTIT135G
BCCARBCPALINGOODFRIEP141SUMGP146SUMGPTIT123APTIT135I
BCCOLDWABCPENNYHELLOPOJP142PROCP147PROBPTIT123BPTIT135J
BCCOMBCPERMUP131SUMCP142SUMGP148PROAPTIT123CPTIT136B
BCCOMMASBCPNAP131SUMDP143PROGP151PROAPTIT123EPTIT136C
BCCOWBCPOWP131SUMHP144PROCP151PROFPTIT123FPTIT138A
BCFACTBCPPP132SUMDP144SUMAP151PROGPTIT123IPTIT138C
BCFACTORBCPRIMEP132SUMJP145PROCP151PROHPTIT123JPTITSU1C
BCFIBOBCPTICHP133SUMFP145PRODP151PROIPTIT124BREMOVBIT
BCGCDBCSAPXEPP134SUMBP145PROEP152PROAPTIT124FREPSTR
BCGRASSBCSEQ1P134SUMCP145PROFP152PROBPTIT124HYOUNGCLA
BCINCSEQBCSINHP134SUMFP145PROIP152PROFPTIT124J
BCISLANDBCSONP134SUMGP145SUMAPTIT013APTIT125J
BCJABUKEBCSRETANP135SUMEP145SUMBPTIT013CPTIT126E
BCLINE1BCSTACKP135SUMFP145SUMFPTIT013KPTIT126I
BCLINEUPBCTELEPHP136SUMCP146PROCPTIT121CPTIT127A
BCLIQBCTEST11P136SUMHP146PRODPTIT121EPTIT127C

41 thoughts on “Bài tập PTIT spoj

  • Mình thấy có code bài ptit127f trên mạng nè bạn.

   #include
   using namespace std;
    
   int main ()
   {
     long n;
     cin>>n;
     long arr[300005];
     for (long i=1; i<=n; i++)
     {
       cin>>arr[i];
     }
     long dem=0;
     long x=n;
     for (int i=n; i>=1; i--)
     {
       if (arr[i]==x)
       {
         x--;
       }
       else dem++;
     }
     cout<

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *