P153PROF PTIT spoj – Quyết chiến

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P153PROF/ 1. Đề bài P153PROF PTIT spoj Có một cuộc quyết chiến giữa 2 phe Radiant và Dire. Mỗi phe có N chiến binh, mỗi chiến binh đều biết chỉ số sức mạnh của mình. Cuộc quyết chiến giữa 2 phe phải được tuân thủ luật sau: Có N vòng đấu, mỗi vòng […]

Continue reading


P153PROI PTIT spoj – Mã hóa xâu

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P153PROI/ 1. Đề bài P153PROI PTIT spoj Tí đang tìm hiểu một trong những kĩ thuật mật mã hóa đơn giản nhất. Với bản tin cần được mã hóa, phương pháp này được sẽ mã hóa thành một xâu với quy tắc như sau: Xâu mã hóa chỉ lưu lại các kí tự […]

Continue reading


P153PROG PTIT spoj – ROUND 3G – Chẵn lẻ

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P153PROG/ 1. Đề bài P153PROG PTIT spoj Tí đang ngồi học toán nhưng thấy chán quá nên ngồi viết ra các số tự nhiên từ 1 tới n và để tăng phần thú vị, đầu tiên, Tí viết các số lẻ trong n số theo thứ tự tăng dần từ trái qua phải […]

Continue reading


P152PROF PTIT spoj – ROUND 2F – Min max

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P152PROF/ 1. Đề bài P152PROF PTIT spoj Cho số tự nhiên m và số nguyên s không âm. Nhiệm vụ của bạn là tìm số bé nhất và lớn nhất có m chữ số và tổng chữ số bằng s. Input Dòng đầu gồm 2 số m và s (1 ≤ m ≤ 100, 0 ≤ s ≤ 900). Output In ra kết […]

Continue reading


P151PROG spoj PTIT – Xếp Hàng

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P151PROG/ 1. Đề bài P151PROG spoj PTIT Trong giờ ăn trưa tại Học viên Công nghệ Bưu chính Viễn thông, có n sinh viên đang xếp hang để lấy đồ. Cảm thấy chán vì phải đứng đợi một mình, vì vậy mỗi sinh viên viết ra mã sinh viên của mình đứng ngay trước […]

Continue reading