BLGEN spoj – Chuỗi gen đặc trưng

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/BLGEN/ 1. Đề thi olympic 30/4/2014 Môn tin học khối 10 Tế bào của một cá thể sinh vật ngoài hành tinh mới được phát hiện gồm rất nhiều gen, mỗi gen trong chuỗi gen của tế bào đều có số lượng nào đó các nucleotide (ký hiệu là nu). Các chuyên gia […]

Continue reading


MTHCN spoj – Hình chữ nhật kì lạ

1. Đề bài MTHCN spoj bạn có thể submit tại: http://www.spoj.com/THPTCBT/problems/MTHCN/ http://vn.spoj.com/problems/MTHCN/ Trong giờ học toán, Miticc cảm thấy rất chán nản với môn hình học,… Anh ta quyết định buông viết và làm 1 giấc, trong mơ Miticc đã gặp một chú bò, anh ta đã được chú bò giới thiệu một trò chơi hết […]

Continue reading


LIS spoj – Dãy con tăng dài nhất (bản khó)

Nguồn đề bài http://vn.spoj.com/problems/LIS/ Đề bài LIS Spoj Tìm dãy con tăng dài nhất, số lượng phần tử tối đa 30000. In ra số lương lớn nhất có thể Input: 5 2 1 4 3 5 Output: 3 Link nộp bài: http://vn.spoj.com/problems/LIS/ Code Lis spoj Pascal

 

Continue reading