Lời giải LATGACH4 – Lát gạch 4

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Nguồn bài http://vn.spoj.com/problems/LATGACH4/

Đề bài LATGACH4 spoj

Cho một hình chữ nhật kích thước 2xN (1<=N<10^9). Hãy đếm số cách lát các viên gạch nhỏ kích thước 1×2 và 2×1 vào hình trên sao cho không có phần nào của các viên gạch nhỏ thừa ra ngoài, cũng không có vùng diện tích nào của hình chữ nhật không được lát.

Input

Gồm nhiều test, dòng đầu ghi số lượng test T ( T<=100 ). T dòng sau mỗi dòng ghi một số N.

Output

Ghi ra T dòng là số cách lát tương ứng lấy phần dư cho 111539786.

Example

Input:
3
1
2
3

Output:
1
2
3

Code tham khảo LATGACH4 spoj

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *