P144PROC spoj PTIT – ROUND 4C – Lũy thừa

Chúng tôi nhận thiết kế web công ty, thiết kế web thương mại điện tử, shop, thiết kế web blog cá nhân, viết phần mềm PC.

Liên hệ ngay: 035.870.8844

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P144PROC/

1. Đề bài P144PROC spoj

Lũy thừa bậc n của a bằng tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số có giá trị bằng a.

Cho trước 2 số nguyên a và b, các bạn hãy viết chương trình tính giá trị lũy thừa a^b.

Input

Gồm nhiều test, mỗi test ghi trên 1 dòng, gồm 2 số nguyên không âm a và b ( a <= 10^9 và b <= 10^18).

Input kết thúc bởi 2 số 0.

Output

Với mỗi test, ghi ra trên một dòng kết quả phép tính lũy thừa a^b được lấy dư theo 1000 000 007.

Example

Input:
2 3
2 4
3 2
0 0

Output:
8
16
9

2. Gợi ý P144PROC spoj PTIT

– Đây là bài đệ quy cơ bản

TH1: nếu b chia hết cho 2 thì a^b = sqrt(a^(b div 2))

TH2: b không chia hết cho 2 thì a^b = a*(a^(b-1))

Đây là 1 dạng trong phương pháp chia để trị

3. Code tham khảo P144PROC spoj PTIT

5 thoughts on “P144PROC spoj PTIT – ROUND 4C – Lũy thừa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *