PTIT126E spoj PTIT – Bỏ phiếu

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT126E/

1. Đề bài PTIT126E spoj

Có một số người tham gia trong một cuộc bầu cử, lá phiếu của mỗi người được ghi lại với kí hiệu như sau:

–       Y nghĩa là đồng ý.

–       N nghĩa là không đồng ý.

–       P nghĩa là có mặt, nhưng không bỏ phiếu.

–       A nghĩa là vắng mặt.

Nhiệm vụ của bạn là từ danh sách trạng thái này, xác định kết quả của cuộc bầu cử : Nếu ít nhất một nửa số người vắng mặt, in ra “need quorum”. Ngược lại, cuộc bầu cử được tính. Nếu số người đồng ý lớn hơn số người không đồng ý, in ra “yes”. Nếu số người không đồng ý lớn hơn số người đồng ý, in ra ‘’no’’. Nếu số người đồng ý bằng số người không đồng ý, in ra ‘tie’.

Input

–       Gồm nhiều bộ test, mỗi bộ test là 1 dòng chứa danh sách trạng thái của một số người tham gia cuộc bầu cử.  (2 <= Số người <= 70)

–       Bộ test kết thúc bởi dòng chứa dấu ‘#’

Output

–       Mỗi bộ test in trên 1 dòng chứa kết quả của cuộc bầu cử.

Example

Input:
YNNAPYYNY
YAYAYAYA
PYPPNNYA
YNNAA
NYAAA
#
Output:
yes
need quorum
tie
no
need quorum

2. Lời giải PTIT126E spoj PTIT – Bỏ phiếu

– Bài này chủ yếu rèn luyện về câu điều kiện, biến đếm, tư duy hiểu đề và các đọc file với số lần không biết trước.

– Các bạn chỉ cần đếm số phiếu Y, N, P, A rồi so sánh theo yêu cầu đề bài là được.

3. Code tham khảo PTIT126E spoj PTIT – Bỏ phiếu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *