QBSQUARE spoj – Hình vuông 0 1

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Nguồn đề bài: QBSQUARE

1. Đề bài QBSQUARE spoj

Cho một bảng kích thước MxN, được chia thành lưới ô vuông đơn vị M dòng N cột ( 1 <= M, N <= 1000 )
Trên các ô của bảng ghi số 0 hoặc 1. Các dòng của bảng được đánh số 1, 2… M theo thứ tự từ trên xuống dưới và các cột của bảng được đánh số 1, 2…, N theo thứ tự từ trái qua phải
Yêu cầu:
Hãy tìm một hình vuông gồm các ô của bảng thoả mãn các điều kiện sau:
1 – Hình vuông là đồng nhất: tức là các ô thuộc hình vuông đó phải ghi các số giống nhau (0 hoặc 1)
2 – Cạnh hình vuông song song với cạnh bảng.
3 – Kích thước hình vuông là lớn nhất có thể

Input

Dòng 1: Ghi hai số m, n
M dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi N số mà số thứ j là số ghi trên ô (i, j) của bảng

Output

Gồm 1 dòng duy nhất ghi kích thước cạnh của hình vuông tìm được

Example

Input:
11 13
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Output:
7

2. Code tham khảo QBSQUARE spoj

a. Code c++

b. Code pascal

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *