QMAX2 spoj – Giá trị lớn nhất ver2

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/QMAX2/

1. Đề bài QMAX2 spoj

Giống bài “Giá trị lớn nhất” ở trên.

Input

– n: số phần tử của dãy (n <= 50000).
– m: số lượng biến đổi và câu hỏi (m <= 100000).
+) biến đổi có dạng: 0 x y value
+) câu hỏi có dạng : 1 x y.

Output

Ghi ra trả lời cho lần lượt từng câu hỏi.

Example

Input:
6 3
0 1 3 3
0 4 6 4
1 1 6

Output:
4

2. code tham khảo QMAX2 spoj

a. Code pascal

b. Code c++

2 thoughts on “QMAX2 spoj – Giá trị lớn nhất ver2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *