QMAX2 spoj – Giá trị lớn nhất ver2

Chúng tôi nhận thiết kế web công ty, thiết kế web thương mại điện tử, shop, thiết kế web blog cá nhân, viết phần mềm PC.

Liên hệ ngay: 035.870.8844

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/QMAX2/

1. Đề bài QMAX2 spoj

Giống bài “Giá trị lớn nhất” ở trên.

Input

– n: số phần tử của dãy (n <= 50000).
– m: số lượng biến đổi và câu hỏi (m <= 100000).
+) biến đổi có dạng: 0 x y value
+) câu hỏi có dạng : 1 x y.

Output

Ghi ra trả lời cho lần lượt từng câu hỏi.

Example

Input:
6 3
0 1 3 3
0 4 6 4
1 1 6

Output:
4

2. code tham khảo QMAX2 spoj

a. Code pascal

b. Code c++

2 thoughts on “QMAX2 spoj – Giá trị lớn nhất ver2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *