TNHWIFI spoj – Cafe wifi

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/TNHWIFI/ 1. Đề bài TNHWIFI spoj Trong một thành phố, người ta thấy có M con đường song song theo hướng đông – tây và N con đường song song theo hướng bắc – nam, khoảng cách giữa hai con đường song song với nhau là 1. Tại mỗi giao lộ đều có một […]

Continue reading


NKH spoj – Tách Từ

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/NKH/ 1. Đề bài NKH spoj Hệ điều hành XP cho phép điều khiển cùng lúc hai bàn phím. Hai anh em Tuấn và Nam vừa được thưởng một máy tính mới nên rất muốn thử tính năng này của XP. Tuấn và Nam, mỗi người dùng một bàn phím và đồng thời gõ […]

Continue reading


C11TRCNT spoj – Bắn máy bay

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/C11TRCNT/ 1. Đề bài C11TRCNT spoj Vương quốc C11 sắp chuẩn bị gặp hiểm họa cực lớn từ vương quốc XYZ. Theo thông tin mật báo của điệp viên “Không Không Thấy”, rằng XYZ sẽ gửi một Đại đội máy bay B52 ra thả bom tại HN (thủ đô của C11), và quyết đem […]

Continue reading


SAFENET2 spoj – Mạng máy tính an toàn

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/SAFENET2/ 1. Đề bài SAFENET2 spoj Có n máy tính đánh số từ 1 đến n và m dây cáp mạng,giữa 2 máy tính có thể có một hoặc nhiều đường dây cáp mạng nối chúng,không có cáp mạng nối một máy với chính nó.Hai máy tính có thể truyền dữ liệu cho nhau […]

Continue reading


MPILOT spoj – Pilots

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MPILOT/ 1. Đề bài MPILOT spoj Thử sub trước rồi hẵng đọc giải ha! <3 Charlie sở hữu vài cái máy bay bà già và cần tối ưu chi phi để kiếm lời Có N phi công (N chẵn) và cần có N/2 phi hành đoàn.Mỗi phi hành đoàn gồm 2 người- 1 lái […]

Continue reading


P156SUME spoj PTIT – ROUND 6E – Ước chung của chuỗi

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P156SUME/ 1. Đề bài P156SUME spoj Một chuỗi a được gọi là ước của chuỗi b nếu tồn tại một số nguyên dương x sao cho khi ta viết x lần chuỗi a thì sẽ thu được chuỗi b. Ví dụ chuỗi “abab” có 2 ước là “ab” và “abab”. Bạn được cho 2 […]

Continue reading