Viết chương tìm nghiệm phương trình x1+x2+x3+…+xn = m

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

1. Đề bài nghiệm phương trình x1+x2+x3+…+xn = m

cho trước n và m (n<=10, m<=20) Viết chương xuất ra các nghiệm phương trình x1+x2+x3+…+xn = m. nghiệm của phương trình là 1 số nguyên dương.

Input

– một dòng duy nhất gồm 2 số n, m

Output

– xuất ra tất cả tập nghiệm, mỗi dòng gồm n số, và các tập nghiệm không là hoán vị của nhau

2. Hướng dẫn giải

Áp dụng thuật toán quay lui + đặt cận

3. Code tham khảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *