bài giải MTNTRAI spoj THPTCBT – 21697. Nông Trại

các bạn có thể nộp bài trên hệ thống SPOJ THPTCBT tại đây: http://www.spoj.com/THPTCBT/problems/MTNTRAI/ 1. Đề bài MTNTRAI spoj Trong trại chăn nuôi của John có nuôi một số con gà. Trong khi John đang ngủ say, những con cáo đói đã vào trại và tấn công đàn gà. Trại có dạng hình chữ nhật gồm các […]

Continue reading


lời giải QBBISHOP spoj – VOI06 Quân tượng

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/QBBISHOP/ 1. Đề bài QBBISHOP spoj Xét bàn cờ vuông kích thước n×n. Các dòng được đánh số từ 1 đến n, từ dưới lên trên. Các cột được đánh số từ 1 đến n từ trái qua phải. Ô nằm trên giao của dòng i và cột j được gọi là ô (i,j). […]

Continue reading