LINEGAME spoj – VOI09 Trò chơi với băng số

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/LINEGAME/ 1. Đề bài LINEGAME spoj Trò chơi với băng số là trò chơi tham gia trúng thưởng được mô tả như sau: Có một băng hình chữ nhật được chia ra làm n ô vuông, đánh số từ trái qua phải bắt đầu từ 1. Trên ô vuông thứ i người ta ghi […]

Continue reading


bài giải MTJUMP spoj – 21948. Nhảy…

các bạn có thể nộp bài tại đây: http://www.spoj.com/THPTCBT/problems/MTJUMP/ 1. Đề bài MTJUMP spoj Trên trục tọa độ Ox có N vị trí được đánh dấu sẵn, vị trí i có tọa độ Xi . Xét một trò chơi như sau: Nhiệm vụ chính của bạn sẽ thực hiện các bước nhảy giửa các điểm đã đánh […]

Continue reading


MTTRAVEL spoj THPTCBT – Du lịch vòng quanh thế giới

các bạn có thể nộp bài tại đây: http://www.spoj.com/THPTCBT/problems/MTTRAVEL 1. Đề bài MTTRAVEL spoj Trên tuyến đường của xe chở khách du lịch vòng quanh thế giới xuất phát từ bến X có N khách sạn đánh số từ 1 đến N theo thứ tự xuất hiện trên tuyến đường, trong đó khách sạn N là địa […]

Continue reading


Bài giải NKPALIN spoj – 2118. Chuỗi đối xứng

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/NKPALIN/ 1. Đề bài NKPALIN spoj Một chuỗi được gọi là đối xứng (palindrome) nếu như khi đọc chuỗi này từ phải sang trái cũng thu được chuỗi ban đầu. Yêu cầu: tìm một chuỗi con đối xứng dài nhất của một chuỗi s cho trước. Chuỗi con là chuỗi thu được khi xóa […]

Continue reading


C11CAVE spoj – Hang động

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/C11CAVE/ 1. Đề bài C11CAVE spoj Một con đom đóm bay vào một cái hang đầy những chướng ngại vật gồm: măng đá (nhô lên từ mặt đất) và nhũ đá (đâm xuống từ trần hang). Hang này dài N đơn vị (N chẵn) và cao H đơn vị. Khi vào hang, vật cản […]

Continue reading