cộng trừ nhân chia phân số trong pascal

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Đề bài: viết chương trình nhập vào 2 phân số a/b , c/d với a/b lớn hơn c/d và không âm. Hãy tính các phép toán cộng, trừ, nhân, chia và xuất ra màn hình.

Lưu ý: kết quả phải tối giản.

Lời giải cộng trừ nhân chia phân số trong pascal

– Cơ sở đề mình viết các phép tính là do tính chất của toán học, xem hình để dễ hiểu hơn…

– ở code dưới đây mình sẽ ko chặn các trường hợp input cho ra kết quả vô nghĩa nên các bạn tự cải tiến nếu cần.

– ở phép tính chia, thật ra chỉ cần gọi procedure nhân rồi nghịch đảo lại là được, nhưng do xuất kết quả ở trong procedure luôn nên nó sẽ hiện dấu nhân, vì vậy mình sẽ viết lại cái khác.

– Để phân số có tính tối giản thì chỉ cần chia tử và mẫu cho ước chung lớn nhất của tử và mẫu.

– Nếu kết quả tu/mau có dạng tu/1 thì chỉ cần xuất tử. vì phân số có mẫu là 1 vô nghĩa.

….. còn ở phép nhân và chia, chỉ cần tử bằng 0 thì kết quả sẽ bằng 0.

 

Code cộng, trừ, nhân chia trong pascal

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *