Code sàng số nguyên tố c++ và pascal

Tham khảo code sàng nguyên tố: Code sàng nguyên tố pascal

  Code sàng nguyên tố c++

  Độ phức tạp thuật toán O(n)

Continue reading


LINEGAME spoj – VOI09 Trò chơi với băng số

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/LINEGAME/ 1. Đề bài LINEGAME spoj Trò chơi với băng số là trò chơi tham gia trúng thưởng được mô tả như sau: Có một băng hình chữ nhật được chia ra làm n ô vuông, đánh số từ trái qua phải bắt đầu từ 1. Trên ô vuông thứ i người ta ghi […]

Continue reading


LTPMSEQ spoj – Tìm xâu

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/LTPMSEQ/ 1. Đề bài LTPMSEQ spoj Sau khi đã giải được PTQMSEQ, PM bắt leaxtanh vượt qua thử thách thứ 2 là chứng tỏ tình cảm của mình. Leaxtanh viết ra trên giấy n xâu với những dòng chữ tình cảm. Sau khi viết xong, với con mắt tinh đời, PM hỏi leaxtanh […]

Continue reading