[C++] Viết chương trình tìm UCLN, BCNN của 2 số a, b

1. Tìm UCLN, BCNN Cho 2 số nguyên A, B được nhập từ bàn phím, hãy viết chương trình tìm Ước chung lớn nhất (UCLN) và Bội chung nhỏ nhất (BCNN) của 2 số. Các bạn có thể tham khảo thêm về cách tính bằng Euclid tại đây: https://kienthuc24h.com/uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-nho-nhat-co-ban/ 2. Code tìm UCLN, BCNN C++

Continue reading


[Bài tập] Giáo trình bài tập kỹ thuật lập trình

Viết chương trình để giải quyết các bài toán sau Bài 1: S(n) = 1+2+3+ … + n.

  Bài 5: S(n) = 1+1/3+1/5+…..+1/(2n+1).

  Bài 12: Tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … x^n.

  Bài 20: Liệt kê tất cả “ước số” của số nguyên dương N

  […]

Continue reading


[BT C++] Viết chương trình tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn

1. Đề bài tính diện tích hình Viết chương trình nhập vào các cạnh, bán kính sau đó tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn… Test ví dụ: input

output

2. Code diện tích hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn

Continue reading


Hướng dẫn tự động tạo backup VPS lên google drive

1. Các công cụ cần dùng Mysqlmydumper gdrive HocVps Script    Đầu tiên mình cài đặt HocVps Script, cách cài như thế nào các bạn vui lòng lên trang chủ hocvps để tìm hiểu. Sau khi cài xong mình vào thư mục domain chính ở mục private_html mình cài thêm Mysqldumper bản mới nhất. 2. Cài đặt drive […]

Continue reading


Cây khung nhỏ nhất QBMST spoj: Kruskal, Prim heap

Code QBMST được viết bằng thuật toán Kruskal Pascal Mình đã bỏ một số phần thừa trong sách TLGK Chuyên tin Thuật toán kruskal dưới đây được biểu diễn đồ thị bằng danh sách cạnh trong lí thuyết đồ thị:

Code QBMST được viết bằng Prim Heap Pascal

Continue reading


Viết thuật toán kiểm tra xem N là số nguyên tố hay không?

Viết bằng ngôn ngữ tự nhiên và sơ đồ khối thuật toán kiểm tra xem N là số nguyên tố hay không? Thuật toán kiểm tra số nguyên tố B1: Nhập N. B2: Nếu N<2, thì đến B7, ngược lại B3. B3: i=1; m=sqrt(N). B4: i=i+1; B5: nếu i<=m thì đến B6, ngược lại B8 B6: […]

Continue reading