Phân tích ý nghĩa đoạn văn “Chồng con nơi xa xôi …đã chẳng phụ mẹ.” trong “Chuyện người con gái Nam Xương” – Nguyễn Dữ

Phân tích ý nghĩa đoạn văn sau:

“Chồng con nơi xa xôi chưa biết sống chết thế nào, không thể về đền ơn được. Sau này, trời xét lòng lành, ban cho phúc đức, giống dòng tươi tốt, con cháu đông đàn; xanh kia quyết chẳng phụ con, cũng như con đã chẳng phụ mẹ.”

(“Chuyện người con gái Nam Xương” – Nguyễn Dữ)

1. Yêu cầu về hình thức

  • Học sinh biết viết đoạn văn hoặc bài văn ngắn trình bày cảm nhận về ý nghĩa của một chi tiết trong tác phẩm văn học.
  • Luận điểm đúng đắn, sáng tỏ.
  • Diễn đạt lưu loát, lí lẽ thuyết phục.

2. Yêu cầu về nội dung

Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau song cần đảm bảo các ý cơ bản sau:

  • Đoạn văn trích trong tác phẩm “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ. Đó là lời trăng trối của bà mẹ trước khi chồng mất “…”
  • Lời mong ước của bà mẹ cho đứa con dâu hiếu thảo được sống hạnh phúc, trọn vẹn: giống dòng tươi tốt, con cháu đông đàn…
  • Khi chồng đi xa, Vũ Nương ở nhà là một người con dâu hiếu thảo. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu trong xã hội vô cùng phức tạp. Vũ Nương đã vượt qua được rào cản và định kiến bằng chính tình yêu thương, sự chăm sóc tận tình chu đáo với mẹ chồng; coi mẹ chồng chẳng khác gì mẹ đẻ.
  • Lời trăng trối của mẹ trước khi nhắm mắt: “Chồng con…phụ mẹ” cho ta thấy mối quan hệ gắn bó, đầy yêu thương giữa mẹ chồng và nàng dâu. Lời trăng trối ấy cũng gián tiếp khẳng định công lao, đức hạnh và phẩm chất hiếu thảo của Vũ Nương quan cho tấm lòng và nhân cách của Vũ Nương.
  • Tấm lòng của con cái đối với cha mẹ trong văn học xưa đã được nhiều tác giả ca ngợi. Nhưng ở nhân vật Vũ Nương, ta còn trân trọng tấm lòng của nàng hơn nữa bởi đó là quan hệ mẹ chồng nàng dâu, một mối quan hệ vốn phức tạp và khó dung hòa. Hơn nữa, lời ngợi ca ấy từ chính người mẹ chồng nên phẩm chất của Vũ Thị Thiết càng được đề cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *